Haljasalade ja õuede hooldus

Asjatundlikud nõuanded õiglase tunni pikkuse visiidil krundil, näiteks vana õue uuendamiseks, taimedevalikul ning puude ja põõsaste lõikamiseks. Vana aia renoveerimine algab tervendamiskava, milles võetakse arvesse olemasolev taimestik. Renoveerimis tööd võib jaotada nt mitmele aastale.

Haljastus, uue aia ehitamisel või vana õue korrigeerimisel tuleb arvesse võtta keskkonnas, olemasolevaid hooneid ja muu taimestik. Uus on sulandub harmooniliselt keskonda ja vana tuleb austada.

Haljasalade hooldusabi

Kõikide rajatavatele objektidele kuulub meie vastutus selle eest, et istutatud taimed kasvavad hästi ja et ehitatud objektid jäävad pealegi heasse seisukorda ka pärast garantiiaja lõppu. Seetõttu firmal on palju kogemusi omavat personali ja mitmekesine tehnika ka igat liiki haljastusala hooldustöödeks.

Teostame alljärgnevaid hooldustöid:

  • muru hooldus siia kuulub: niitmine, väetamine, umbrohutõrje, ja muru parandus
  • Istutustööd istutame puid, põõsaid, rajame hekke ja siirdame teie valduses olevaid taimi. Suurte puude siirdamisel koostame eelnevalt riskianalüüsi.
  • Heki pügamine pügame heki vastavalt teie soovile
  • Ilu- ja viljapuude lõikus teostame puude võra kujundust ja hooldus lõikust
  • Tänavakivide, kivist ehitiste ja skulptuuride hooldus hooldus hõlmab pesu, ebameeldivate laikkude (plekkide) eemaldamist kivi pinnalt
  • Lumekoristustööd koristame lume Teie hoovist, hoonete katuselt ja tänavatelt

Võimalik on sõlmida ka lühiajaline leping näiteks puhkusel või komandeeringus viibimise ajaks. Teostame nii öelda „muru valvet“

  1. KÜSI LISAINFOT VÕI ESITA TELLIMUS
 

cforms contact form by delicious:days