Haljastus

Teostame kavade alusel, suuri ja väikeseid, era-ja avaliku haljastus objekte algusest lõpuni. Plaani järgi ehitamine nõuab mitmesugust tehnika ja oskuste juhtimist, et tulemus oleks parim võimalikust.

Haljasalade rajamine

Eramute, koolide, kaupluste, ärihoonete jt. Ühiskondlike koonete ümbruse haljastustööd (murupindade rajamine, istikute istutamine jne.)

Spordiväljakute rajamine

Ehitame teile vajamineva ja Teie soovidele vastava spordiväljaku

Parkide ja Dendropargi rajamine

Kavandame ja rajame vastavalt Teie omandis olevale maaüksusele sobiva Pargi või Dendropargi. Võimalus muuta ka olemas olev metsatukk pargiks.

Kivitööd

Paigaldame sillutiskive kodu õue ja tänavale, looduslikust kui ka betoonkivist